Sprostredkovateľská a umelecká agentúra
Farská 42, 949 01 Nitra
Tel./fax: +421 (0) 37 - 7721 690
Mobil: +421 (0) 905 265 512
e-mail: gogo@homo.sk

Oficiálne zastúpenie:

termon